+38 (056) 789-48-45


Франчайзинг. З нами легко: успішний бізнес в 5 кроків!

Міні-завод з виробництва каркасних систем з ЛСТК для будівництва за технологією «СТАЛДОМ»

 

Міжнародний холдинг «СТАЛДОМ» спеціалізується на реалізації проектів, пов'язаних з інтелектуальними розробками у сфері будівництва та виробництва легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК).

Наша компанія володіє достатнім досвідом і знаннями в області проектування, виробництва і будівництва, а також брендування, проведення рекламних кампаній, специфіки продажів будинків з ЛСТК. Створена сильна торгова марка, розроблений інноваційний продукт - технологія Сталдом, активно проводиться широка рекламна кампанія в більшості регіонів країни, впроваджуються власні стандарти організації з проектування системи Сталдом.

Ідеологія компанії полягає в передачі та адаптації сучасної технології будівництва в інші країни, надання можливості скористатися знаннями та накопиченим досвідом.

Ми пропонуємо:

• Всесвітньо відомий бренд в будівельній галузі.

• Ліквідний і високорентабельний бізнес з коротким терміном повернення вкладених коштів.

• Постійну консультаційну підтримку з питань ведення бізнесу.

• Отримання прибутку незалежно від пори року. 

Франчайзинг СТАЛДОМ ® - це:

1. Робота на динамічному ринку. Будівництво з ЛСТК сьогодні є одним з перспективних напрямків розвитку вітчизняної будівельної індустрії. Розвиток власного бізнесу в даній галузі з використанням ділового досвіду ТОВ «Сталдом» гарантує франчайзі високу конкурентоспроможність на будівельному ринку.

2. Широке охоплення споживачів. Багатоваріантність використання ЛСТК визначає масове застосування продукції франчайзингового підприємства в сфері будівництва будівель:

• житлового комплексу (котеджі, мансарди, таунхауси, огороджувальні конструкції в багатоквартирних будинках),

• агропромислового сектора (ангари, склади, сховища, тваринницькі комплекси),

• туристичної галузі (готелі, бази відпочинку),

• адміністративно-комерційної нерухомості (офісні приміщення, торгово-розважальні комплекси, СТО, адміністративні будівлі).

 

3. Інноваційні технології. Унікальність і патентна чистота продукції. Будівництво за технологією СТАЛДОМ являє собою інноваційну технологію, яка є альтернативою традиційним видам домобудівництва. Конструкції Сталдом відповідають усім будівельним вимогам: довговічність, міцність, низька маса, екологічна чистота, простота, точність і висока швидкість збирання.

Наша компанія є розробником і власником виключних прав на товарний знак СТАЛДОМ ® та патенти на випущену франчайзинговим підприємством, (ЛСТК) і вживану конструктивну систему.

4. Підтримка на стадії організації і в процесі діяльності підприємства. Надається широкий спектр послуг та консультацій на стадії організації франчайзингового підприємства; постійна оперативна, технічна, рекламна підтримка по основних аспектах виробничої, комерційної та господарської діяльності.

5. Можливість розширення виробництва. Як розробник сучасної технології альтернативного легкосборном домобудівництва СТАЛДОМ ®, надаємо комплексний підхід до будівництва за інноваційними технологіями - від проекту до здачі об'єктів «під ключ». У рамках подальшого розвитку франчайзингового підприємства передбачена можливість передачі на додаткових умовах норми проектування сталевих конструкцій, технічні умови на продукцію, що випускається (каталог продукції / профілів з ​​розрахунковими параметрами).

 

Економічні параметри франчайзингового проекту

Для оцінки інвестиційної привабливості надаються основні показники господарської діяльності типового виробництва конструкцій за технологією СТАЛДОМ. Як джерела фінансування початкових інвестицій розглядаються власні кошти франчайзі.

 

Видаткова частина проекту включає:

• Інвестиційні витрати (платіж за право користування товарним знаком, запатентованої технології; послуги з організації підприємства, складання технологічного проекту, початкове навчання персоналу; оснащення підприємства виробничим обладнанням; первісна закупівля сировини).

• Виробничі витрати (придбання сировини, орендні платежі / оплата комунальних послуг за використання виробничого майданчика, оплата праці, амортизація обладнання, маркетингова діяльність, забезпечення офісу тощо).

• Податкові відрахування (податок на прибуток, регіональні і місцеві податки, інші відрахування згідно з чинним законодавством в регіоні).

 

Дохідна частина проекту включає:

• Виручку від реалізації виробленої продукції - готових домокомплектов (ціна встановлюється франчайзі самостійно).

• Виручку від здійснення послуг монтажу каркасу.

• Прибуток від виконання повного комплексу робіт з будівництва готового будівлі "під ключ" - фасадної і внутрішньої обробки, покрівельних робіт, встановлення вікон і пр. Перелік додаткових робіт і послуг франчайзі визначає самостійно.

• Виручку від реалізації готових термопанелей для використання їх в якості огороджувальних конструкцій на вже готових залізобетонних каркасах або каркасах зведених з чорного металу як заповнення зовнішніх прорізів (в багатоквартирних будинках, торгових центрах та ін висотних будівлях).

 

Планова виробнича потужність заводу:

• 50 000 кв. м будівництва житлових будівель

• 192 000 кв. м огороджувальних конструкцій (34 типових 20-ти поверхових будинки)

• 100 000 кв.м будівель агропромислового комплексу

 

При оцінці франчайзингового проекту виробництва систем Сталдом пропонується метод визначення терміну окупності інвестицій. Даний метод полягає у визначенні необхідного для відшкодування інвестиційних витрат періоду часу, за який очікується повернення вкладених коштів за рахунок прибутку, одержуваної в результаті виробництва та реалізації продукції.

 Термін окупності інвестицій в організацію та функціонування заводу з виробництва каркасних систем Сталдом залежно від обраної пакетної пропозиції становить 18-24 місяці.

 Рентабельність продажів (показує частку чистого прибутку в загальному обсязі продажів) складає 35-40%.

Слід врахувати, що показники рентабельності та окупності розраховані за умови завантаження виробничих ліній на 30% від планової виробничої потужності.

 

До складу франшизи входить:

1. Ліцензійні угоди на право використання товарного знака STALDOM.

2. Ліцензійна угода на право використання патентів на корисні моделі.

3. Ліцензійні угоди на право використання авторського програмного продукту системи менеджменту: управління персоналом і проектами, взаємодія з клієнтами, складання проектно-кошторисної та звітної документації.

4. Ліцензійні угоди на право використання нормативно-технічної документації для організації виробництва (технічні умови на виготовлення продукції та її застосування).

5. Інформаційні матеріали: опис бізнес-процесів, технологічних схем, інструкцій.

6. Проектна документація каркасних систем на 3 стандартних будинку для повторного застосування.

7. Договір на проектування будівель і розробку технічних специфікацій.

8. Договір на постачання і запуск обладнання з виробництва систем Сталдом.

9. Навчання персоналу: специфіка продажів, правила участі у виставках / конференціях; побудова організаційної структури підприємства, робота оператора виробничих ліній, особливості монтажу конструкцій в цеху і на будмайданчику.

10. Рекламна та маркетингова підтримка: участь у виставках, просування сайту, рекомендації з ефективного використання засобів реклами враховуючи особливості регіону.

 

Для організації франчайзингового підприємства необхідно:

• наявність виробничого майданчика для розміщення технологічної лінії площею не менше 500 кв. м

• наявність достатніх власних коштів, необхідних для організації підприємства

 

Етапи запуску заводу з виробництва ЛСТК:

1. Заявка потенційного франчайзі і її схвалення.

2. Підписання Ліцензійних угод, оплата франчайзі початкового внеску.

3. Технічна оцінка майбутньої виробничої площадки, створення технологічного проекту підприємства, укладення договору купівлі-продажу виробничого обладнання.

4. Підготовка франчайзі виробничого майданчика. Доставка франчайзером виробничого обладнання, проведення пуско-налагоджувальних робіт.

5. Повне укомплектування штату підприємства, навчання персоналу. Запуск підприємства.

Період організації Підприємства з моменту підписання Ліцензійних угод до запуску виробництва становить близько 7 місяців.

 

З нами легко: успішний бізнес в 5 кроків!